PRAGER HANDELS - UND CONSULT HAUS akciová společnost

 

V současné době je nutné chápat IT, jako podporu obchodních cílů společnosti, nikoliv jako samostatný útvar čerpající zdroje společnosti.

 

 

Aby firma mohla uspět na současném, rychle rozvíjejícím se trhu, musí přizpůsobovat své procesy a strukturu.

 

 

Efektivní řízení projektu je nezbytnou podmínkou dodání výstupů v požadované kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu.

 

Máme stejný cíl

Konzultace v oblasti řízení ICT

Soustředíme se na podporu manažerského plánování a rozhodování při investicích do oblasti informačních a komunikačních technologií.

 

Zaměříme se spolu s vámi na klíčové obchodní procesy vaší společnosti, jejich optimalizaci a rozvoj pomocí nejmodernějších technologií. Najdeme společně s vámi příležitosti, pomůžeme vám vybrat optimální způsob, jak je implementovat při minimálních dopadech na vaše zákazníky.

 

Oblast informačních technologií již nelze považovat za podpůrnou službu, která zaměstnancům poskytuje základní funkce pro práci s dokumenty. Informační technologie dneška umožňují sdílet informace a znalosti, obsahují snadno a rychle prezentují dostupná data, bez kterých dnes firma ani organizace nemůže existovat. Informační technologie umožňují rychlou komunikaci a jejich správné nastavení, zabezpečení a efektivní využívání pak přináší vyšší produktivitu práce a další úspory. Nový a stále lepší software, který nabízí stále větší možnosti jak pracovat rychleji a efektivněji vyvolávají potřebu stále složitějšího a výkonnějšího hardware.

 

Pomůžeme vám při stanovení jednotných pravidel pro řízení všech projektů a zajistíme kontrolu jejich dodržování. Získání  relevantních a úplných dat a informací je nezbytné pro rozhodování managementu firmy o osudu jednotlivých projektů.