Domů | O naší společnosti | Seznam služeb | Kontakt

Naše společnost poskytuje svým zákazníkům podporu v mnoha odvětvích IT. Naše velká zkušenost působení na IT trhu v České republice nám dává předpoklady k poskytování profesionálních a především nezávislých konzultačních a poradenských služeb.

Seznam služeb

Analýza slouží nejen pro prvotní zjištění stavu, ale zároveň jako základní stavební prvek, na kterém je možné budovat celkovou koncepci.

Analytická činnost

Správně provedená implementace moderních technologií může znamenat potřebnou konkurenční výhodu.

 

Konzultační a poradenská činnost

Projektové řízení používáme jako osvědčený mechanismus pro zajištění dodávek / služeb v požadované kvalitě, ve stanoveném čase a za sjednanou cenu.

 

Projektové řízení

Konzultace v oblasti řízení ICT

PRAGER HANDELS - UND CONSULT HAUS akciová společnost