Konzultace v oblasti řízení ICT

Domů | O naší společnosti | Seznam služeb | Kontakt

O naší společnosti

Společnost byla založena v roce 1990. Hlavním zaměřením činnosti společnosti bylo již od počátku poskytování odborného poradenství pro rozhodování managementu společnosti, především v oblasti řízení procesů a ekonomického poradenství.

Část činnosti naší společnosti v té době směřovala také do oblasti realitních činností a pronájmu nemovitostí.

Vzhledem k postupnému rozvoji informačních technologií v průběhu 90.let, které se staly nezastupitelnou součástí všech řídicích procesů a postupně zaujaly přední místo ve všech oblastech činností jednotlivých společností, se naše společnost zaměřovala čím dál více i na souvislosti podpory řízení společnosti a vhodnosti aplikace informačních technologií.

PRAGER HANDELS - UND CONSULT HAUS akciová společnost