Zavedení a provoz externí projektové kanceláře

Hlavním úkolem projektové kanceláře je centrálně plánovat a evidovat projekty, podporovat jejich řízení a koordinaci v rámci společnosti, zajišťovat kontrolní dohled pravidelný reporting managementu společnosti

 

Je to služba, která je zodpovědná především za definici projektových pravidel, kontrolu jejich dodržování a průběžnou aktualizaci. Pomáhá managementu firmy v podpoře klíčových procesů a to hlavně zajištěním pravdivých dat o projektech pro následné kvalifikované rozhodování. Tvoří spojnici mezi vedením firmy, projektovým týmem a externími realizátory projektů a je schopna reagovat na změny ve strategických cílech odpovídající optimalizací projektového portfolia.

 

Efektivní projektová kancelář musí být dostatečně objektivní a nezávislá.

 

Hlavní činnosti projektové kanceláře

· Plánování

· Podpora řízení

· Kontrolní dohled

· Reporting

 

Obecné přínosy projektové kanceláře

· Stanovení jednotných pravidel pro řízení všech projektů a kontrola jejich dodržování

· Zajišťování dat a konzultací pro rozhodování managementu firmy o dalším osudu jednotlivých projektů

· Optimalizace využití zdrojů firmy, zamezení redundancím v dodávkách vícero projektů

· Zvýšení pružnosti firmy v reakci na změny podmínek na trhu

 

 

Spolupráce při výběru vhodného dodavatele ICT

Díky našim zkušenosti a spolupráci s předními odborníky v oblasti Informačních a telekomunikačních technologií jsme schopni vypracovat posouzení vhodnosti jednotlivých dodavatelů těchto technologií a spolupracovat na řízení implementace.

 

 

Projektové řízení

Konzultace v oblasti řízení ICT

PRAGER HANDELS - UND CONSULT HAUS akciová společnost

 

Implementace metodiky efektivního řízení podniků

Na základě znalostí současných postupů měření finanční i komplexní výkonnosti podniku ve vztahu k informačním a telekomunikačním technologiím pomáháme definovat rozhodující kategorie podnikových procesů, které budou zajišťovat plnění rozvojových cílů podniku. Spolupracujeme při optimalizaci využití lidských zdrojů participujících na projektech, stejně tak při identifikaci rizik a jejich zapracování do variant strategických scénářů.