Dnes se již standardně využívá specializovaných dodavatelů  segmenty trhu a společnost se může plně věnovat jejímu původnímu zaměření (tzn. Core Bussines), ve kterém vyniká.

 

 

Monitoring klíčových parametrů ICT infrastruktury

ICT infrastruktura je obvykle „páteří“ organizace, a je nezbytné vědět v jakém stavu se nachází. Pro rozhodování jsou kromě aktuálního stavu také nezbytné tendence vývoje. Pro identifikaci stavu používáme nástroje vyhovující ICT prostředí a standardům zákazníka.

 

Na základě aktuálních potřeb zajišťujeme buď jednorázové nasazení a následné vyhodnocení stavu, nebo trvalou implementaci včetně prezentačního prostředí.

 

 

Doporučení k rozvoji ICT

Klíčová rozhodnutí musí činit manažeři a majitelé, kteří nejsou specialisty a musí se opřít o doporučení a návrhy svých podřízených. Mnohdy i přes vysokou erudovanost zaměstnanců v ICT oddělení, nejsou schopni uchopit daný problém, protože popis je již příliš technický.

 

Cílem naší společnosti je zvýšení efektivity, stability a optimalizace úseku ICT a předložit managementu společnosti transparentní systém metrik a doporučení, jako podklad pro jeho rozhodování.

 

Dále chceme pomoci posunu směrem k technologickým trendům současné doby a tou je tvorba ICT na bázi vnitřních standardů s ohledem na testování a hodnocení prostředí.

Konzultační a poradenská činnost

Konzultace v oblasti řízení ICT

PRAGER HANDELS - UND CONSULT HAUS akciová společnost

 

Sledování aktuálních trendů v ICT

Vzhledem k rychlému rozvoji ICT, není již v silách jednotlivých firem, jejichž klíčovým zaměřením není informatika, sledování všech dostupných zdrojů a vypracovat  podklady pro rozhodování managementu.

 

Naše společnost má k dispozici širokou základnu ITC specialistů, kteří jsou schopni sledovat aktuální situaci ve svém oboru a tyto pak souhrnně využít pro doporučení dalšího rozvoje.